Kontroly dle NV č. 91/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 nahrazuje vyhlášku č. 111/1981 Sb. V dokumentu se stanovují podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových cest, frekvence jejich kontrol a čištění. Dále je zde upraveno, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína.

Oproti dosud platné vyhlášce se výrazně zmírňují požadavky na kontroly spalinových cest. Zatímco dnes je v případě komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na pevná a kapalná paliva s výkonem do 50 kW, povinnost provádět čištění, popřípadě kontrolu, šestkrát ročně, podle nového nařízení budou stačit čištění pouze tři.

Provozovatelé komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, budou povinni čistit nebo kontrolovat spalinové cesty pouze jednou ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče. Dosud bylo třeba u výkonů do 50 kW provádět kontroly dvakrát ročně, u výkonů nad 50 kW čtyřikrát ročně.

Plné znění vyhlášky ke stažení zde.