Revize spalinových cest

Naše firma provádí revize spalinových cesty, která je nutná v těchto případech:

  1. před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
  2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  3. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
  4. po komínovém požáru,
  5. při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Revize spalinových cest může dle NV č. 91/2010 Sb. provádět pouze odborně způsobilá osoba.