Revize spalinových cest

Naše firma provádí revize spalinových cesty, která je nutná v těchto případech:

  1. před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
  2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  3. před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  4. před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
  5. po komínovém požáru, nebo
  6. při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Revize spalinových cest může dle vyhlášky 34/2016 Sb. provádět pouze odborně způsobilá osoba – Revizní technik spalinových cest. Toho lze najít jednak na stránkách společenstva kominíků České Republiky – www.skcr.cz nebo na stránkách hasičského záchranného sboru v sekci pro občany.